Sweco Groningen

Duurzame kantoorinrichting

Sweco ontwerpt en ontwikkelt slimme en duurzame oplossingen voor het stedelijk gebied. Met oog voor de versnellende kracht van digitalisering en het perspectief van een groene en duurzamere samenleving. Samen pakken ze de uitdaging van verstedelijking aan, benutten ze de mogelijkheden van digitalisering en maken ze het dagelijks leven steeds duurzamer, veiliger en beter.