ELIQUO Barneveld

Modern kantoor

ELIQUO houdt zich bezig met het uitwerken en realiseren van complete concepten voor energie neutrale behandeling van huishoudelijk afvalwater, terugwinning van nuttige grondstoffen en verwijdering van microverontreinigingen. Haar voornaamste klanten zijn de Nederlandse waterschappen die zich bezig houden met het zuiveren van stedelijk afvalwater.