Sporthal Bredius Muiden

Circulaire systeemwanden in circulair gebouw

De circulaire sporthal Bredius is de nieuwe thuisbasis van SC Muiden. Bredius is demontabel en herplaatsbaar ontworpen. De gebruikte producten en materialen kunnen worden ontkoppeld en hergebruikt als product of grondstof. Door de nauwe samenwerking met het Design & Build team is er een zo circulair mogelijk resultaat gerealiseerd.