Wegwerkzaamheden N344

(Bron: Provincie Gelderland)

In 2021 wordt er onderhoud uitgevoerd aan de N344 tussen Twello en Deventer. Naast het vervangen van het asfalt voeren wordt er onderhoud gepleegd aan de tunnel onder het spoor bij De Hoven. Vervanging van de verkeerslichten bij de kruising N790 en aanpassingen aan de rotondes aan bij de Wezeveldseweg, Domineestraat, en Terwoldseweg.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussenuit tussen 23 augustus en 5 november 2021. Zie in onderstaande tabel de planning.

DatumLocatie
maandag 23 augustus t/m vrijdag 3 september 2021Fase 1: Rotonde Oude Wezeveldseweg – rotonde Domineestraat (Twello)
maandag 6 september t/m vrijdag 17 september 2021Fase 2: Rotonde Domineestraat – rotonde Terwoldseweg (Twello) 
vrijdag 25 oktober t/m maandag 5 november 2021Fase 3: Rotonde Terwoldseweg (Twello) – kruising N790 Wilpsedijk (De Hoven) 
vrijdag 22 oktober t/m maandag 25 oktober 2021Fase 4: Kruising N790 Wilpsedijk (De Hoven) – Wilhelminabrug (Deventer) 
maandag 23 augustus t/m vrijdag 22 oktober 2021Fase 5: Tunnel onder het spoor bij de Hoven 
maandag 20 september t/m vrijdag 22 oktober 2021Fase 6: Vervangen verkeersregelinstallatie kruising N790 
maandag 23 augustus t/m vrijdag 17 september 2021Fase 7: Aanbrengen rood asfalt ter hoogte van de kruisingen op de fietspaden tussen Apeldoorn en Deventer 

Afsluiting en omleidingsroutes

Het werk is opgedeeld in 7 fasen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Toch is het tijdens het werk nodig de N344 gedeeltelijk af te sluiten. Dit is nodig om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Doorgaand verkeer tussen Deventer en Apeldoorn wordt omgeleid via de A1 en de A50. Hieronder staat per fase een kaart voor de lokale omleiding.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier van de Provincie Gelderland of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.